فرم نظر سنجی کارخانه حریر مهاباد

تکمیل صادقانه فرم توسط شما به سیاست های آتی کارخانه در جهت رضایت شما بسیار کمک خواهد کرد. (اطلاعات کاملا محرمانه خواهد بود و صرفا جهت ارتقای شاخص های موجود می باشد.)
دکمه بازگشت به بالا